Friday, August 9, 2019

नैसर्गिक वर्तन

आजच्या वात्रटिका
------------------------------------
नैसर्गिक वर्तन
कधी फाटते जमीन,
कधी आभाळ फाटले जाते.
मानवनिर्मित संकटांनाच,
उगीच नैसर्गिक म्हटले जाते.
कृतज्ञता वाढली की,
निसर्ग मदतीला धावून येतो !
कृतघ्नता माजली की,
निसर्ग मरण होऊन येतो !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
-----------------------------------------
चिमटा-5534
दैनिक पुण्यनगरी
9ऑगस्ट2019
-----------------------------------------

No comments:

निषेध !

आजची वात्रटिका ---------------------- निषेध ! सांगताही येत नाही, कधी काळचा रोष आहे? 'मीटू मीटू' च्या वादळाला, राहून राहून जोश आहे. क...