Monday, August 12, 2019

जहरी आणि लहरी

आजची वात्रटिका
------------------------------------
जहरी आणि लहरी
कुठे पावसाला शिव्या आहेत,
कुठे पावसासाठी ओव्या आहेत.
पाऊस नावाच्या लहरी महंमदाला,
ह्या गोष्टी कुठे नव्या आहेत?
पाऊस तेवढा लहरी बनला,
जेवढा माणूस जहरी झाला आहे !
डोळ्यात दाटलेला दुष्काळ ,
कधी कोरडा तर कधी ओला आहे !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
-----------------------------------------
चिमटा-5537
दैनिक पुण्यनगरी
12ऑगस्ट2019
-----------------------------------

No comments:

गुरुत्वाकर्षण

आ।ठ।व।णी।ती।ल वा।त्र।टि।का ------------------------------ गुरुत्वाकर्षण गिर्हाईकांची गर्दी बघून, वाट्टेल ते धंदे सुरु झाले....