Thursday, January 14, 2021

अंग-वस्त्र-हरण

आजची वात्रटिका
----------------------

अंग-वस्त्र-हरण

काही नियम,काही संकेत, समाजाचे एक शास्त्र असते. तुमचे आमचे ते लफडे, त्यांचे मात्र अंगवस्त्र असते.

डफडे जोरात वाजले की, लफड्याची खबर पक्की असते ! एकदा अंगवस्त्र घसरले की, वस्त्रहरण अगदी नक्की असते !!

-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड) मोबाईल-9923847269 ---------------------------------------- चिमटा-6031 दैनिक पुण्यनगरी 14जानेवारी2021

 

No comments:

ब्लॅक मेल

आजची वात्रटिका ---------------------- ब्लॅक मेल तुम्ही पास असूनसुद्धा, तुम्हांला फेल केले जाते. तुमचा विक पॉइंट शोधून, तुम्हांला ब्लॅक मेल क...