Wednesday, July 10, 2024

दैनिक वात्रटिका l 10जुलै2024 वर्ष- चौथेअंक -40 वा

दैनिक वात्रटिका l 10जुलै2024 
वर्ष- चौथे
अंक -40 वा l पाने -45
अंक डाऊनलोड लिंक  -
अंक वाचा.... आपल्या प्रतिक्रिया आणि सूचना नक्की लिहा. निवडक प्रतिक्रिया आणि सूचनांना अंकात स्थान दिले जाते.
-सूर्यकांत डोळसे .

 

No comments:

दैनिक वात्रटिका l 23जुलै2024 वर्ष- चौथेअंक -53 वा

दैनिक वात्रटिका l 23जुलै2024  वर्ष- चौथे अंक -53 वा l पाने -45 अंक डाऊनलोड लिंक  - https://drive.google.com/file/d/14B_D1dxTvT_qRnDatMaTuXYG...