Saturday, September 14, 2019

दुश्मन ना करे.....

आजची वात्रटिका
----------------------------------------
दुश्मन ना करे.....
नेते गेले,कार्यकर्ते गेले,
बघा अजून काय काय रे गेले?
आपले गेले,परके गेले,
सग्याबरोबर सोयरे गेले.
काल काय शान होती,
बघा आज काय अवस्था आहे !
आपल्या आपल्या सोयीने,
आपली आपली व्यवस्था आहे !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
----------------------------------------
चिमटा-5568
दैनिक पुण्यनगरी
14सप्टेंबर2019

No comments:

निषेध !

आजची वात्रटिका ---------------------- निषेध ! सांगताही येत नाही, कधी काळचा रोष आहे? 'मीटू मीटू' च्या वादळाला, राहून राहून जोश आहे. क...