Saturday, September 7, 2019

बालमृत्यू

आजची वात्रटिका
----------------------------------------
बालमृत्यू
वंचित आघाडीचे तर
किंचितही पटले नाही.
परस्परांची फारकत घेताना,
काहीच कसे वाटले नाही?
आता चर्चा झडत राहील,
कोण कुणाचा पित्तू आहे ?
वंचित बहुजन आघाडीचा
हा तर बालमृत्यू आहे !
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
---------------------------------------
फेरफटका-7060
दैनिक झुंजार नेता
7सप्टेंबर2019
---------------------------------------
#आजच्यावात्रटिका
#वात्रटिका
#सूर्यकांतडोळसे
#मल्टीमीडिया_वात्रटिका
#चेंडूचीफुले
-----------------------------------------

No comments:

शेतकऱ्यांची लढाई

आजची वात्रटिका ----------------------- शेतकऱ्यांची लढाई आम्हीच शेकऱ्यांचे पाठीराखे, केवळ बढायावर बढाया आहेत. अनेक आघाड्यांवरती, शेतकऱ्यांच्...