Monday, September 16, 2019

दुसरी बाजू

आजची वात्रटिका
----------------------------------------
दुसरी बाजू
बघा काल कुठे होते?
आणि आज कुठे आहेत?
कुणी म्हणाले, डेअरींगबाज;
कुणी म्हणाले,पळकुटे आहेत.
कुणाचे काय चाललेय?
सध्या तरी कुणाला कळत नाही !
पक्षांतराचं समीकरण,
दोन बाजूशिवाय जुळत नाही !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
----------------------------------------
चिमटा-5570
दैनिक पुण्यनगरी

No comments:

कोरोना युग