Sunday, September 29, 2019

वेडी आशा

आजची वात्रटिका
-------------------------------------
वेडी आशा
घ्यावे लागते,द्यावे लागते,
खावे लागते,प्यावे लागते.
कार्यकर्त्यांच्या अडचणींना
समजून घ्यावे लागते.
त म्हटले की, ताकभात,
अशी इलेक्षणची भाषा आहे !
खा आणि खाऊ द्या,
कार्यकर्त्यांची वेडी आशा आहे !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
----------------------------------------
चिमटा-5583
दैनिक पुण्यनगरी
29सप्टेंबर2019

No comments:

कोरोना तह