Thursday, September 26, 2019

हाऊज दॅट?

आजची वात्रटिका
-------------------------------------
हाऊज दॅट?
परंपरेप्रमाणे इम्रानखान
युद्धाची गरळ ओकतो आहे.
तिकडे फुलटॉस तर,
इकडे बाऊन्सर टाकतो आहे.
काल कुणाची बॅटींग होती,
आज इम्रानची बॉलिंग आहे !
ज्याचे शेपूट वाकडे,
त्याची विनाशाला कॉलिंग आहे !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
----------------------------------------
चिमटा-5580
दैनिक पुण्यनगरी
26सप्टेंबर2019
---------------------------------------

No comments:

निषेध !

आजची वात्रटिका ---------------------- निषेध ! सांगताही येत नाही, कधी काळचा रोष आहे? 'मीटू मीटू' च्या वादळाला, राहून राहून जोश आहे. क...