Saturday, September 21, 2019

घोळात घोळआजची वात्रटिका
-------------------------------------
घोळात घोळ
कधी कधी मुद्दामच
चर्चेत वेळ घातला जातो.
डावपेचांचा भाग म्हणून,
मुद्दामच घोळ घातला जातो.
त्यांच्यासाठी डावपेच,
इतरांसाठी घोळात घोळ असतो !
जेवढे वातावरण तंग वाटते,
तेवढाच तिथे झोळ असतो !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
---------------------------------------
फेरफटका-7072
दैनिक झुंजार नेता
21सप्टेंबर2019
----------------------------------------

No comments:

शेतकऱ्यांची लढाई

आजची वात्रटिका ----------------------- शेतकऱ्यांची लढाई आम्हीच शेकऱ्यांचे पाठीराखे, केवळ बढायावर बढाया आहेत. अनेक आघाड्यांवरती, शेतकऱ्यांच्...