Wednesday, September 25, 2019

चौकशीचे पिल्लू

आजची वात्रटिका
-------------------------------------
चौकशीचे पिल्लू
सगळे डाव कसे,
खूपच आखीव असतात.
योग्य संधीची वाट बघत,
चौकश्याही राखीव असतात.
ईडा पिडा टळो म्हणीत,
मानसिकरित्या पिडले जाते !
जास्तच फडफड केली की,
चौकशीचे पिल्लू सोडले जाते !
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
----------------------------------------
चिमटा-5579
दैनिक पुण्यनगरी
25सप्टेंबर2019

No comments:

गुरुत्वाकर्षण

आ।ठ।व।णी।ती।ल वा।त्र।टि।का ------------------------------ गुरुत्वाकर्षण गिर्हाईकांची गर्दी बघून, वाट्टेल ते धंदे सुरु झाले....