Monday, September 16, 2019

देख तमाशा देख

आजची वात्रटिका-
----------------------------------------
देख तमाशा देख
आज ज्यांची टिंगलटवाळी,
उद्या तेच आवडले जातील.
त्यांच्याशिवाय आहेच कोण?
उद्या तेच निवडले जातील.
लोकशाहीच्या तमाशाची कारणे,
अगदी समजण्याजोगे आहेत !
जेवढे नव नवे तमाशे आहेत,
तेवढे नव नवे बघे आहेत !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
---------------------------------------
फेरफटका-7067
दैनिक झुंजार नेता
16सप्टेंबर2019

No comments:

निषेध !

आजची वात्रटिका ---------------------- निषेध ! सांगताही येत नाही, कधी काळचा रोष आहे? 'मीटू मीटू' च्या वादळाला, राहून राहून जोश आहे. क...