Monday, September 9, 2019

सूचक प्रश्न

आजची वात्रटिका
----------------------------------------
सूचक प्रश्न
कुणाच्या आलटी-पलटी,
कुणा-कुणाचा गोता आहे?
कोण कुणाचा कार्यकर्ता?
कोण कुणाचा नेता आहे?
प्रश्न आपल्याला पडतात,
त्यांची उत्तरे पाठ असतात ?
त्यांचे काही खरे नसते,
ज्यांचे राजकीय थाट असतात !
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
---------------------------------------
फेरफटका-7062
दैनिक झुंजार नेता
9सप्टेंबर2019
------------------------------------

No comments:

निषेध !

आजची वात्रटिका ---------------------- निषेध ! सांगताही येत नाही, कधी काळचा रोष आहे? 'मीटू मीटू' च्या वादळाला, राहून राहून जोश आहे. क...