Monday, September 9, 2019

कोंबडीचोर

आजची वात्रटिका
----------------------------------------
कोंबडीचोर
अंडी-पिल्ली निघतील म्हणून,
ज्याच्या त्याच्या जीवाला घोर आहेत.
कडकनाथ कोंबडा ओरडला,
सगळीकडेच कोंबडीचोर आहेत.
आत आणि बाहेरसुद्धा,
सगळीकडेच काळेबेरे वाटते आहे !
दोस्त दोस्त ना रहा.....
एवढेच काय ते खरे वाटते आहे !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
----------------------------------------
चिमटा-5564
दैनिक पुण्यनगरी
9सप्टेंबर2019

No comments:

टेक केअर