Thursday, September 5, 2019

शिक्षक आदर्श

आजची वात्रटिका
----------------------------------------
शिक्षक आदर्श
गुरू साक्षात परब्रम्ह,
अशी शिक्षकांची ख्याती आहे.
शिक्षक आणि शिक्षणाचाही दर्जा,
शिक्षकांच्याच हाती आहे.
शिक्षकांनी कृतीतून दाखवावे,
आदर्श शिक्षक कसा पाहिजे?
विद्यार्थी कसाही असो,
त्याच्यावर आपला ठसा पाहिजे !
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
----------------------------------------
चिमटा-5560
दैनिक पुण्यनगरी
5सप्टेंबर2019

No comments:

कोरोना तह