Sunday, September 22, 2019

भाऊराव ते खाऊरावआ।ठ।व।णी।ती।ल
वा।त्र।टि।का
--------------------------------
भाऊराव ते खाऊराव
भाऊरावांचा महाराष्ट्र
खाऊरावांचा झाला आहे.
याचाच तर पडताळा
पटपडताळणीत आला आहे.
आम्हाला काय कुणाची भीती?
शिक्षणसम्राटांचा तोरा आहे!
शिकवा आणि कमवा
संस्थाचालकांचा नारा आहे!!
- सूर्यकांत डोळसे, पाटोदा (बीड)
मोबाईल-923847269
----------------------------------------
चिमटा-2738
दैनिक पुण्यनगरी
24ऑक्टोबर2011
--------------------------
नमस्कार..........
वाचा आणि इतरांनाही शेअर करा.
माझ्या दैनिक पुण्यनगरीतील
'चिमटा'
आणि दैनिक झुंजार नेता तील
'फेरफटका'
या सदरातील पाच हजारांहून जास्त निवडक
वात्रटिका
वाचण्यासाठी आणि इतरांना
शेअर करण्यासाठी क्लिक करा.
https://suryakantdolase.blogspot.in
-------------------------
#आजचीवात्रटिका

No comments:

निषेध !

आजची वात्रटिका ---------------------- निषेध ! सांगताही येत नाही, कधी काळचा रोष आहे? 'मीटू मीटू' च्या वादळाला, राहून राहून जोश आहे. क...