Monday, September 16, 2019

पक्षांतराचे साईड इफेक्ट

आजची वात्रटिका
----------------------------------------
पक्षांतराचे साईड इफेक्ट
नेत्यांच्या पक्षांतराचे परिणाम
आता पितृपक्षातही होऊ लागले.
आजकाल कोणतेही कावळे,
कुणाच्याही पिंडाला शिवू लागले.
नव्या उकांड्यांची शोधाशोध,
हा तर कावळ्यांचा पिंड आहे !
केवळ उकांडा बदलला तरी,
त्यांना वाटते आपले बंड आहे !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
----------------------------------------
चिमटा-5571
दैनिक पुण्यनगरी
17सप्टेंबर2019

No comments:

कोरोना युग