Friday, September 20, 2019

आमदार झाल्यासारखं वाटतंय

आमदार झाल्यासारखं वाटतंय

कुणाकुणाच्या राजकीय स्वप्नांना
जरा जास्तच पंख फुटू लागले.
पक्षश्रेष्ठींनी आपल्याकडे बघताच,
आमदार झाल्यासारखे वाटू लागले.
पक्षश्रेष्ठींकडे बघत बघत,
सर्वांच्या ओठी हेच गाणे आहे !
लांडग्यांच्या पथ्यावरती,
सर्वच शेळ्यांनी हुरळून जाणे आहे !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
---------------------------------------
फेरफटका-7071
दैनिक झुंजार नेता
20सप्टेंबर2019


No comments:

शेतकऱ्यांची लढाई

आजची वात्रटिका ----------------------- शेतकऱ्यांची लढाई आम्हीच शेकऱ्यांचे पाठीराखे, केवळ बढायावर बढाया आहेत. अनेक आघाड्यांवरती, शेतकऱ्यांच्...