Monday, September 23, 2019

दुर्दैवी हालहवाल

आजची वात्रटिका
-------------------------------------
दुर्दैवी हालहवाल
कालपर्यंत फक्त नेते पळवायचे,
आता तर उमेदवार पळवू लागले.
इज्जतीलाच हात घालीत,
प्रतिस्पर्ध्याला खेळवू लागले.
राजकीय पक्षांच्या इज्जतीवर,
निवडणुकीत मोठा सवाल आहे !
अपहरणाबरोबर वस्त्रहरणही,
असा दुर्दैवी हाल-हवाल आहे !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
----------------------------------------
चिमटा-5577
दैनिक पुण्यनगरी
23सप्टेंबर2019

No comments:

निषेध !

आजची वात्रटिका ---------------------- निषेध ! सांगताही येत नाही, कधी काळचा रोष आहे? 'मीटू मीटू' च्या वादळाला, राहून राहून जोश आहे. क...