Wednesday, September 4, 2019

टोकदार विचार

आजची वात्रटिका
----------------------------------------
टोकदार विचार
उपास तापास करून
हवा तसा नवरा मिळत नाही.
शिकल्या- सवरलेल्यांनासुद्धा,
साधे एव्हढेसुद्धा कळत नाही.
असेच झाले असते तर,
सगळे संसार सुखी झाले असते !
माझ्या जागी दुसरी असती तर...
एवढे टोकाला कोण गेले असते?
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
----------------------------------------
फेरफटका-7057
दैनिक झुंजार नेता
4सप्टेंबर2019

No comments:

शेतकऱ्यांची लढाई

आजची वात्रटिका ----------------------- शेतकऱ्यांची लढाई आम्हीच शेकऱ्यांचे पाठीराखे, केवळ बढायावर बढाया आहेत. अनेक आघाड्यांवरती, शेतकऱ्यांच्...