Thursday, September 19, 2019

वास्तवआजची वात्रटिका
----------------------------------------
वास्तव
कुठे कोंबाकोंबी आहे,
कुठे झोंबाझोंबी आहे.
हाऊस फुल्ल झाले तरी,
अजूनही लोंबलोंबी आहे.
पटत नसले तरी,
वास्तव मात्र झोंबणार आहे !
इधरका ना उधरका,
कुणी मध्येच लोंबणार आहे !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
----------------------------------------
चिमटा-5573
दैनिक पुण्यनगरी
19सप्टेंबर2019

No comments:

शेतकऱ्यांची लढाई

आजची वात्रटिका ----------------------- शेतकऱ्यांची लढाई आम्हीच शेकऱ्यांचे पाठीराखे, केवळ बढायावर बढाया आहेत. अनेक आघाड्यांवरती, शेतकऱ्यांच्...