Thursday, September 19, 2019

नो गॅरंटीआजची वात्रटिका
----------------------------------------
नो गॅरंटी
जसा आऊटगोईंगवाला दुःखी आहे,
तसा इनकमिंगवालाही दुःखी आहे.
गेलेला आणि आलेलाही,
सांगा कुठे खात्रीपूर्वक सुखी आहे?
गेलेला असो वा आलेला,
कुणाचे भविष्य सुरक्षित नाही !
जशी काल काही आरक्षित नव्हते,
तसे आजही काही आरक्षित नाही !
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
---------------------------------------
फेरफटका-7070
दैनिक झुंजार नेता
19सप्टेंबर2019
---------------------------------------

No comments:

निषेध !

आजची वात्रटिका ---------------------- निषेध ! सांगताही येत नाही, कधी काळचा रोष आहे? 'मीटू मीटू' च्या वादळाला, राहून राहून जोश आहे. क...