Sunday, September 15, 2019

दुश्चिन्ह

आजची वात्रटिका
----------------------------------------
दुश्चिन्ह
काल वेगळे चिन्ह होते,
आज वेगळे चिन्ह आहे.
बाकी फरक काहीच नाही,
म्हणूनच डोके सुन्न आहे.
जसे सारेच संधीसाधू,
तसे खूप परिस्थितीजन्य आहे !
ज्यांनी नाकाला गुंडाळली,
त्यांची खरोखरच धन्य आहे !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
----------------------------------------
चिमटा-5569
दैनिक पुण्यनगरी
14सप्टेंबर2019

No comments:

निषेध !

आजची वात्रटिका ---------------------- निषेध ! सांगताही येत नाही, कधी काळचा रोष आहे? 'मीटू मीटू' च्या वादळाला, राहून राहून जोश आहे. क...