Friday, November 1, 2019

दिवाळी बोनस

आजची वात्रटिका
--------------------------------------
दिवाळी बोनस
बायका माहेरी जाताच,
दिवाळीनंतर दिवाळी असते.
ह्या दिवाळीच्या आनंदाची,
चवही हिवाळी असते.
दिवाळीचा आनंद लुटायला,
नवरे मात्र धोरणी लागतात !
घरा- घरातले शेव आणि चिवडे,
चकणा म्हणून कारणी लागतात !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
-------------------------
फेरफटका-7109
दैनिक झुंजार नेता
1 नोव्हेंबर2019

No comments:

गुरुत्वाकर्षण

आ।ठ।व।णी।ती।ल वा।त्र।टि।का ------------------------------ गुरुत्वाकर्षण गिर्हाईकांची गर्दी बघून, वाट्टेल ते धंदे सुरु झाले....