Wednesday, November 20, 2019

घाईतला गोंधळ

आजची वात्रटिका
---------------------------------------

घाईतला गोंधळ
काही वाक्प्रचार आणि म्हणी,
रोचक आणि खोचक असतात.
पण त्याच विषारी ठरतात,
जेंव्हा त्या जातीवाचक असतात.
भाषिक सौदर्य वाढले तरी,
त्यांना आता टाळले पाहिजे !
कितीही घाई आणि गोंधळ असो,
काही बंधन पाळले पाहिजे !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
----------------------------------------
फेरफटका-7126
दैनिक झुंजार नेता
20नोव्हेंबर2019

No comments:

गुरुत्वाकर्षण

आ।ठ।व।णी।ती।ल वा।त्र।टि।का ------------------------------ गुरुत्वाकर्षण गिर्हाईकांची गर्दी बघून, वाट्टेल ते धंदे सुरु झाले....