Sunday, November 10, 2019

विषारी डंख

आजची वात्रटिका
--------------------------------------
विषारी डंख
खपलीखालच्या जखमा,
कशा म्हणाव्या ओल्या नाहीत?
गावोगावी शाळांमध्ये,
पोरांना बसायला खोल्या नाहीत.
गल्लोगल्ली मद्यालये हाऊसफुल्ल,
रुग्णालयांच्या नावाने शंख आहेत !
विद्यालयांपेक्षा देवालयांना प्राधान्य,
नव्याने पुन्हा जुनेच डंख आहेत !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
----------------------------------------
चिमटा-5621
दैनिक पुण्यनगरी
10नोव्हेंबर2019

No comments:

शेतकऱ्यांची लढाई

आजची वात्रटिका ----------------------- शेतकऱ्यांची लढाई आम्हीच शेकऱ्यांचे पाठीराखे, केवळ बढायावर बढाया आहेत. अनेक आघाड्यांवरती, शेतकऱ्यांच्...