Sunday, November 24, 2019

वेट अँड वॉच

आजची वात्रटिका
-------------------------------------
वेट अँड वॉच
यांनाही आणि त्यांनाही
लोकशाही वाचवायची आहे
आपली छिनालकी,
प्रत्येकाला पचवायची आहे.
कुठे शह-काटशह,
कुठे भूकंपाचे धक्के आहेत !
विरोधकांच्या छावणीत
हुकुमाचे एक्के आहेत !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
----------------------------------------
चिमटा-5635
दैनिक पुण्यनगरी
24नोव्हेंबर2019

No comments:

शेतकऱ्यांची लढाई

आजची वात्रटिका ----------------------- शेतकऱ्यांची लढाई आम्हीच शेकऱ्यांचे पाठीराखे, केवळ बढायावर बढाया आहेत. अनेक आघाड्यांवरती, शेतकऱ्यांच्...