Friday, November 15, 2019

चिरंजीव लोकशाही

आजची वात्रटिका
-----------------------------------------
चिरंजीव लोकशाही
पुन्हा तेच बांधेकरी आहेत,
पुन्हा तेच वांधेकरी आहेत.
लोकशाहीची काढती प्रेतयात्रा,
पुन्हा तेच खांदेकरी आहेत.
लोकशाहीचा मुडदा पाडण्याची,
त्यांना खूप सवय झालेली आहे !
खांदेकरी सोकलेले असले तरी,
लोकशाही अमृत प्यालेली आहे !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
----------------------------------------
चिमटा-5626
दैनिक पुण्यनगरी
15नोव्हेंबर2019

No comments:

कोरोना तह