Tuesday, November 19, 2019

शब्दच्छल

आजची वात्रटिका
---------------------------------------
शब्दच्छल
कधी ताटातूट असते,
कधी फुटाफूट असते.
तुटले आणि फुटले तरी,
त्यांचीच जुटाजूट असते.
फुटाफूट आणि जुटाजूटीचे
त्यांच्याकडून गोडवे असतात !
तेच असतात दलाल,
त्यांच्यातच भडवे असतात !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
----------------------------------------
फेरफटका-7125
दैनिक झुंजार नेता
19नोव्हेंबर2019

No comments:

शेतकऱ्यांची लढाई

आजची वात्रटिका ----------------------- शेतकऱ्यांची लढाई आम्हीच शेकऱ्यांचे पाठीराखे, केवळ बढायावर बढाया आहेत. अनेक आघाड्यांवरती, शेतकऱ्यांच्...