Friday, November 8, 2019

महाराष्ट्राची वाटचाल

आजची वात्रटिका
--------------------------------------
महाराष्ट्राची वाटचाल
विश्वास आणि नैतिकतेची
सगळी लज्जत गेली आहे.
सगळ्याच भविष्यवाल्यांची
पुरती इज्जत गेली आहे.
चॅनलला बाईट देवून देवून
एकेकाचे तोंड सुजले आहे.
राजकीय विश्लेषकांचेही
पार टमरेल वाजले आहे.
ज्याला त्याला वाटतेय,
फक्त आपलीच लाल आहे !
महाराष्ट्र विधानसभेची
राष्ट्रतीपदाकडे वाटचाल आहे !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
-------------------------
फेरफटका-7115
दैनिक झुंजार नेता
8नोव्हेंबर2019
------------------------------------------

No comments:

निषेध !

आजची वात्रटिका ---------------------- निषेध ! सांगताही येत नाही, कधी काळचा रोष आहे? 'मीटू मीटू' च्या वादळाला, राहून राहून जोश आहे. क...