Saturday, November 16, 2019

सुखाची गुरुकिल्ली

आजची वात्रटिका
------------------------------------------
सुखाची गुरुकिल्ली
सुख,समाधान,शांतता,एकी,
हा आपला निव्वळ भ्रम असतो.
कुणाचाही सुखी संसार म्हणजे,
किमान समान कार्यक्रम असतो.
कितीही जीवाची मुंबई केली तरी,
खूप दूरवरती दिल्ली असते !
किमान समान कार्यक्रम हीच,
सुखी संसाराची गुरुकिल्ली असते !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
-------------------------
फेरफटका-7122
दैनिक झुंजार नेता
16नोव्हेंबर2019

No comments:

शेतकऱ्यांची लढाई

आजची वात्रटिका ----------------------- शेतकऱ्यांची लढाई आम्हीच शेकऱ्यांचे पाठीराखे, केवळ बढायावर बढाया आहेत. अनेक आघाड्यांवरती, शेतकऱ्यांच्...