Saturday, November 16, 2019

अजेंड्याची कॉमनता

आजची वात्रटिका
------------------------------------------
अजेंड्याची कॉमनता
जिथे मसावी काढायला हवा,
तिथे लसावी काढला जातो.
अंकगणितात बीजगणित घालून,
समीकरणाचा तुकडा पाडला जातो.
खाली बुडखा नसला तरी,
वर मात्र सत्तेचा झेंडा असतो !
तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार,
असा ' कॉमन अजेंडा ' असतो !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
----------------------------------------
चिमटा-5627
दैनिक पुण्यनगरी
16नोव्हेंबर2019

No comments:

गुरुत्वाकर्षण

आ।ठ।व।णी।ती।ल वा।त्र।टि।का ------------------------------ गुरुत्वाकर्षण गिर्हाईकांची गर्दी बघून, वाट्टेल ते धंदे सुरु झाले....