Tuesday, November 12, 2019

मत मतांतर

आजची वात्रटिका
-----------------------------------------
मत - मतांतर
महाराष्ट्राचा सत्ता संघर्ष,
पुन्हा पुन्हा गोता खात आहे.
मतदारांनाही कळेना,
आपले मत कुठून कुठे जात आहे?
कालच्या मत - भेदाचे,
आज मत - मतांतर आहे !
यांना दिले काय?
त्यांना दिले काय ?
यात आता कुठे अंतर आहे ?
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
----------------------------------------
चिमटा-5623
दैनिक पुण्यनगरी
12नोव्हेंबर2019

No comments:

गुरुत्वाकर्षण

आ।ठ।व।णी।ती।ल वा।त्र।टि।का ------------------------------ गुरुत्वाकर्षण गिर्हाईकांची गर्दी बघून, वाट्टेल ते धंदे सुरु झाले....