Friday, November 8, 2019

रेड अलर्ट

आजची वात्रटिका
--------------------------------------
रेड अलर्ट
एक गोष्ट आम्हांला
पुराव्यानिशी पटली आहे.
कुत्र्यांना कुठे कळते?
लाल रंगाची बाटली आहे?
अंधश्रद्धा नष्ट करण्याचा
जणू कुत्र्यांचा चंग आहे !
त्याच्यावरच टांग वर करतात,
ज्यात नेमका लाल रंग आहे !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
----------------------------------------
चिमटा-5619
दैनिक पुण्यनगरी
8नोव्हेंबर2019

No comments:

गुरुत्वाकर्षण

आ।ठ।व।णी।ती।ल वा।त्र।टि।का ------------------------------ गुरुत्वाकर्षण गिर्हाईकांची गर्दी बघून, वाट्टेल ते धंदे सुरु झाले....