Thursday, November 7, 2019

हेल्मेट सक्तीचा धडा

आजची वात्रटिका
--------------------------------------
हेल्मेट सक्तीचा धडा
रस्त्यांवर खड्डे पडतात,
कारण रस्त्यांचा खाऊ केला जातो.
हेल्मेटची सक्ती केली तर,
त्याचाही खूपच बाऊ केला जातो.
आपली काळजी घेणाऱ्यांना,
आणि न घेणाऱ्यांना सुद्धा,
आपला उगीचच विरोध आहे !
हेल्मेट सक्ती वरून तरी,
सर्वांनी धडा घ्यावा असा बोध आहे !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
----------------------------------------
चिमटा-5618
दैनिक पुण्यनगरी
7नोव्हेंबर2019

No comments:

गुरुत्वाकर्षण

आ।ठ।व।णी।ती।ल वा।त्र।टि।का ------------------------------ गुरुत्वाकर्षण गिर्हाईकांची गर्दी बघून, वाट्टेल ते धंदे सुरु झाले....