Saturday, November 30, 2019

ट्रीपल डोस

आजची वात्रटिका
-------------------------------------
ट्रीपल डोस
पक्ष कोणताही असो,
त्याला सतेचा सोस आहे.
महाराष्ट्रात आंनदाचा
चक्क 'ट्रीपल डोस' आहे.
एकाचवेळी तिघांना
सुगीचे दिवस आहेत !
नांदा सौख्य भरे,
हायकमांडला नवस आहेत !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
-------------------------
फेरफटका-7135
दैनिक झुंजार नेता
30नोव्हेंबर2019

No comments:

कोरोना युग