Saturday, November 23, 2019

अजब तुझे सरकार

आजची वात्रटिका
-------------------------------------
अजब तुझे सरकार
अमूर्त असे गाणे,
आता खरोखरच मूर्त झाले.
उद्धवा अजब तुझे सरकार,
गाण्याला नवे अर्थ आले.
चर्चेनंतर चर्चा,
घोळावरती घोळ आहे !
जिवंत होवून समोर आलेली,
गाण्याची प्रत्येक ओळ आहे !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
-------------------------
फेरफटका-7128
दैनिक झुंजार नेता
23नोव्हेंबर2019

No comments:

गुरुत्वाकर्षण

आ।ठ।व।णी।ती।ल वा।त्र।टि।का ------------------------------ गुरुत्वाकर्षण गिर्हाईकांची गर्दी बघून, वाट्टेल ते धंदे सुरु झाले....