Tuesday, November 26, 2019

संविधान बचाव

आजची वात्रटिका
-------------------------------------
संविधान बचाव
ना कसली भीती,
ना कसला आडपडदा आहे.
संधी मिळेल तसा,
संविधानाचा मुडदा आहे.
संविधान जपलेच पाहिजे,
संविधान धोक्यात आहे !
संविधानाची विटंबना,
एवढेच त्यांच्या डोक्यात आहे !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
-------------------------
फेरफटका-7131
दैनिक झुंजार नेता
26नोव्हेंबर2019

No comments:

शेतकऱ्यांची लढाई

आजची वात्रटिका ----------------------- शेतकऱ्यांची लढाई आम्हीच शेकऱ्यांचे पाठीराखे, केवळ बढायावर बढाया आहेत. अनेक आघाड्यांवरती, शेतकऱ्यांच्...