Tuesday, November 19, 2019

पॉवर गेम

आजची वात्रटिका
---------------------------------------
पॉवर गेम
पाठीत खुपसून खंजीर,
त्यांनी सत्ता भोगली आहे.
आता मारल्या कोलांटउड्या,
त्याला म्हणती,गुगली आहे.
राजकीय मुत्सद्दीपणा म्हणजे,
उठता बसता विश्वासघात आहे.
खेळले रडीचे डाव जरी,
विद्वान बोलती, व्वा क्या बात आहे?
एकास एक, दुसऱ्यास एक,
हा वैचारिक अन्याय आहे !
दोन्ही डगरीवरती हात असून,
तिसऱ्याच्या मुंडक्यावर पाय आहे !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
----------------------------------------
चिमटा-5630
दैनिक पुण्यनगरी
19नोव्हेंबर2019

No comments:

गुरुत्वाकर्षण

आ।ठ।व।णी।ती।ल वा।त्र।टि।का ------------------------------ गुरुत्वाकर्षण गिर्हाईकांची गर्दी बघून, वाट्टेल ते धंदे सुरु झाले....