Wednesday, November 6, 2019

काळजीस कारण की

आजची वात्रटिका
--------------------------------------
काळजीस कारण की,
एकमेकांच्या सहनशीलतेचा
जास्तच अंत पाहू लागले.
नव्या सरकारने सोडून,
जुनेच काळजी वाहू लागले.
काळजी निर्माण करणारेच,
राज्याची काळजी वाहत आहेत !
स्वतः बरोबर इतरांचीही,
निकालानंतर परीक्षा पाहत आहेत !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
----------------------------------------
चिमटा-5617
दैनिक पुण्यनगरी
6नोव्हेंबर2019

No comments:

शेतकऱ्यांची लढाई

आजची वात्रटिका ----------------------- शेतकऱ्यांची लढाई आम्हीच शेकऱ्यांचे पाठीराखे, केवळ बढायावर बढाया आहेत. अनेक आघाड्यांवरती, शेतकऱ्यांच्...