Sunday, November 3, 2019

व्हॉट्स ऍप ?

आजची वात्रटिका
--------------------------------------
व्हॉट्स ऍप ?
कुणाचा येतोय टेलिग्राम,
कुणी ट्विटायला लागले.
जे वास्तव असावे,
ते आभासी वाटायला लागले.
नको त्याचा चव्हाटा,
हवे ते मात्र झाकून आहे !
ऑफलाईन कारभाराला
ऑनलाईन चा अपशकून आहे !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
----------------------------------------
चिमटा-5614
दैनिक पुण्यनगरी
3नोव्हेंबर2019

No comments:

निषेध !

आजची वात्रटिका ---------------------- निषेध ! सांगताही येत नाही, कधी काळचा रोष आहे? 'मीटू मीटू' च्या वादळाला, राहून राहून जोश आहे. क...