Friday, November 15, 2019

किमान समान कार्यक्रम

आजची वात्रटिका
------------------------------------------
किमान समान कार्यक्रम
किमान समान कार्यक्रमात
सगळेच किमान असते.
जनता गेली उडत,
फक्त खुर्चीशी इमान असते.
काही करायचे म्हटले तर,
त्याला भलतीच लामन असते !
सरकार कुणाचेही असो,
सगळे काही कॉमन असते !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
-------------------------
फेरफटका-7121
दैनिक झुंजार नेता
15नोव्हेंबर2019

No comments:

निषेध !

आजची वात्रटिका ---------------------- निषेध ! सांगताही येत नाही, कधी काळचा रोष आहे? 'मीटू मीटू' च्या वादळाला, राहून राहून जोश आहे. क...