Wednesday, November 20, 2019

डेथ शूट

आजची वात्रटिका
---------------------------------------
डेथ शूट
सैतानाकडून शक्य नाही ते,
माणसांकडून करण्यात आले.
पिसाळलेल्या बैलाला इन कॅमेरा,
जेसीबीने चिरडून मारण्यात आले.
बैल हैवान असूनसुद्धा,
ते असले कृत्य करणार नाहीत !
पिसाळलेली माणसे
मारायची असतील तर
जेसीबी सुद्धा पुरणार नाहीत !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
----------------------------------------
चिमटा-5631
दैनिक पुण्यनगरी
20नोव्हेंबर2019

No comments:

गुरुत्वाकर्षण

आ।ठ।व।णी।ती।ल वा।त्र।टि।का ------------------------------ गुरुत्वाकर्षण गिर्हाईकांची गर्दी बघून, वाट्टेल ते धंदे सुरु झाले....