Monday, November 4, 2019

पोरखेळआजची वात्रटिका
--------------------------------------
पोरखेळ
दैव देते, कर्म नेते,
असेच काहीसे लक्षण आहे.
महाराष्ट्राची राजकीय अवस्था,
खरोखर खूप विलक्षण आहे.
कुणाची दोस्ती,कुणाची मस्ती,
अशीच काहीशी वेळ आहे !
नातावांकडे बघत आजोबा म्हणाले,
हा तर निव्वळ ' पोरखेळ ' आहे !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
-------------------------
फेरफटका-7111
दैनिक झुंजार नेता
4नोव्हेंबर2019
----------------------------------------
वाचा आणि इतरांनाही शेअर करा.
माझ्या दैनिक पुण्यनगरीतील
'चिमटा'
आणि दैनिक झुंजार नेता तील
'फेरफटका'
या सदरातील सतरा हजारांपैकी,
सहा हजारांहून जास्त निवडक
वात्रटिका
वाचण्यासाठी आणि इतरांना
शेअर करण्यासाठी क्लिक करा.
उर्वरीत
https://suryakantdolase.blogspot.in
-------------------------
#आजच्या_वात्रटिका-#सूर्यकांत_डोळसे

No comments:

निषेध !

आजची वात्रटिका ---------------------- निषेध ! सांगताही येत नाही, कधी काळचा रोष आहे? 'मीटू मीटू' च्या वादळाला, राहून राहून जोश आहे. क...