Sunday, November 17, 2019

चॅनलचे दूर (दैव) दर्शन

आजची वात्रटिका
------------------------------------------
चॅनलचे दूर (दैव) दर्शन
ब्रेकींग न्यूज म्हणजे,
वावड्यावर वावड्या आहेत.
न्यूज चॅनल्स म्हणजे,
विडी फुक्यांच्या चावड्या आहेत.
सर्वात आधी,सर्वात पुढे,
हे वेड तर बघा केवढे आहे?
चावड्यावरच्या वावड्यांना,
' न्यूज व्हॅल्यू ' चे वावडे आहे !
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
-------------------------
फेरफटका-7123
दैनिक झुंजार नेता
17नोव्हेंबर2019

No comments:

गुरुत्वाकर्षण

आ।ठ।व।णी।ती।ल वा।त्र।टि।का ------------------------------ गुरुत्वाकर्षण गिर्हाईकांची गर्दी बघून, वाट्टेल ते धंदे सुरु झाले....