Thursday, November 7, 2019

आमचे ' मार्ग ' दर्शन

आजची वात्रटिका
--------------------------------------
आमचे ' मार्ग ' दर्शन
जसे आहेराचे कपडे बांधले की,
त्याचा बस्ता तयार होतो.
तसे खड्ड्याला खड्डे जोडले की,
त्याचा रस्ता तयार होतो
जी खड्ड्यांना खड्डे जोडते,
तिचे नावच नाली आहे !
खड्डे दिसत नाहीत त्या रस्त्यांची,
थेट गटारगंगा झाली आहे !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
-------------------------
फेरफटका-7114
दैनिक झुंजार नेता
7नोव्हेंबर2019

No comments:

गुरुत्वाकर्षण

आ।ठ।व।णी।ती।ल वा।त्र।टि।का ------------------------------ गुरुत्वाकर्षण गिर्हाईकांची गर्दी बघून, वाट्टेल ते धंदे सुरु झाले....