Sunday, November 10, 2019

वॉल्मिकी रामायण

आजची वात्रटिका
--------------------------------------
वॉल्मिकी रामायण
फेसबुकच्या ' वॉल ' वर
प्रत्येकाने नियंत्रण ठेवले होते.
प्रत्येक ग्रुपच्या अॅडमिनने,
आपले कवाड लावले होते.
सोशल मीडियावर असे
' वॉल ' मिकी रामायण रंगले होते !
रंगाचा बेरंग होवू नये यासाठी,
जीव टांगणीला टांगले होते !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
-------------------------
फेरफटका-7117
दैनिक झुंजार नेता
10नोव्हेंबर2019

No comments:

निषेध !

आजची वात्रटिका ---------------------- निषेध ! सांगताही येत नाही, कधी काळचा रोष आहे? 'मीटू मीटू' च्या वादळाला, राहून राहून जोश आहे. क...