Saturday, November 23, 2019

एका पुतण्याचे बंडआजची वात्रटिका
______________________
एका पुतण्याचे बंड
वैचारिक महाराष्ट्राची
भ्रमिष्ट बुद्धी झाली.
आजची दैनिके,
आजच्या आज रद्दी झाली.
अखेर ते परत आलेच,
काकाला मोठा धोका आहे !
'दादा' गिरीच्या राजकारणापुढे
अख्खा महाराष्ट्र मुका आहे !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा ( बीड)
मोबाईल.9923847269
...........................
23नोव्हेंबर2019
11:38AM

No comments:

शेतकऱ्यांची लढाई

आजची वात्रटिका ----------------------- शेतकऱ्यांची लढाई आम्हीच शेकऱ्यांचे पाठीराखे, केवळ बढायावर बढाया आहेत. अनेक आघाड्यांवरती, शेतकऱ्यांच्...