Monday, November 4, 2019

संजय उवाच

आजची वात्रटिका
--------------------------------------
संजय उवाच
राऊत दामटतात घोडे,
त्याचा अर्थ रोखठोक हाच आहे.
उद्धव झाला अर्जुन,
सगळे काही ' संजय उवाच ' आहे.
अग्रलेख उग्रलेख वाटावेत,
असा एक एक टोमणा आहे !
तहाचे पर्याय समोर ठेवूनच,
प्राप्त परिस्थितीचा ' सामना ' आहे !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
----------------------------------------
चिमटा-5615
दैनिक पुण्यनगरी
4नोव्हेंबर2019

No comments:

यशाचे मोजमाप