Wednesday, January 1, 2020

सुभेदारी

आजची वात्रटिका
-----------------------------------------
सुभेदारी
आपापल्या सुभ्यात,
आपापली सुभेदारी असते.
स्थानिक स्वराज्य संस्थावर,
त्यांचीच ताबेदारी असते.
आपल्या ताबेदारीचा,
वाजत गाजत दावा असतो !
सुभ्या-सुभ्यात सुभेदारांचा,
गनिमी कावा असतो !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
-------------------------
फेरफटका-7165
दैनिक झुंजार नेता
1जानेवारी2020

No comments:

निषेध !

आजची वात्रटिका ---------------------- निषेध ! सांगताही येत नाही, कधी काळचा रोष आहे? 'मीटू मीटू' च्या वादळाला, राहून राहून जोश आहे. क...